×

آخرین نوشته ها

۲۵ تیر ۱۳۹۹

چگونه مدیریت ریسک داشته باشیم؟

سالار جدید
۲۵ تیر ۱۳۹۹

اهرم یا Leverage:

سالار جدید
مقدمه‌ای کوتاه بر مبانی فارکس
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

مقدمه‌ای کوتاه بر مبانی فارکس

سالار جدید
منظور از حد ضرر یا stop loss چیست؟
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

منظور از حد ضرر یا stop loss چیست؟

سالار جدید
تفاوت بازار فارکس و بازار بورس
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

تفاوت بازار فارکس و بازار بورس

سالار جدید