×

دسته: بلاگ

۲۵ تیر ۱۳۹۹

اهرم یا Leverage:

سالار
مقدمه‌ای کوتاه بر مبانی فارکس
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

مقدمه‌ای کوتاه بر مبانی فارکس

سالار
منظور از حد ضرر یا stop loss چیست؟
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

منظور از حد ضرر یا stop loss چیست؟

سالار
تفاوت بازار فارکس و بازار بورس
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

تفاوت بازار فارکس و بازار بورس

سالار